There was an error in this gadget

Friday, 9 December 2011

Latihan Pengukuhan Kajian Tempatan (Kegemilangan Melaka)

1. Sultan Melaka berperanan dalam aspek berikut:
a._________________________________________
b._________________________________________
c._________________________________________
d._________________________________________
e._________________________________________
f._________________________________________

2. Senaraikan nama Sultan yang pernah memerintah Melaka.
a._________________________________________
b._________________________________________
c._________________________________________
d._________________________________________
e._________________________________________
f._________________________________________
g._________________________________________
h._________________________________________

3.Susunkan struktur pembesar di Melaka.
a.________________________________________
b.________________________________________
c.________________________________________
d.________________________________________
e.________________________________________
f.________________________________________

4.Sistem pembesar yang diamalkan di Melaka dikenali sebagai
________________________________.

5. Empat orang pembesar yang utama yang membantu sultan Melaka ialah
a.________________________________________
b.________________________________________
c.________________________________________
d.________________________________________

No comments:

Post a Comment